Sửa chữa nồi hơi

Sửa chữa nồi hơi các loại :

 • Lập phương án sửa chữa nồi hơi, cải tạo các loại nồi hơi và thiết bị áp lực, phù hợp với các nhu cầu sử dụng của khách hàng : thay ống lửa nồi hơi, đại tu nồi hơi, làm buồng đốt phụ nồi hơi, khắc phục sự cố nồi hơi, sửa chữa hệ thống điện tự động nồi hơi….
 • Sửa chữa, phục hồi các loại nồi hơi và thiết bị áp lực bằng đội ngũ công nhân lành nghề và máy móc chuyên dụng tiên tiến.
 • Tư vấn nâng cấp, cải tạo các loại nồi hơi, thiết bị áp lực, thiết bị nhiệt để nâng cao hiệu suất vận hành thiết bị.

Đặc điểm:

 • Vệ sinh: Định kỳ
 • Kiểm tra: Định kỳ
 • Thời gian hỗ trợ khắc phục sự cố: trong thời gian sớm nhất.
 • Tư vấn, hổ trợ qua điện thoại
 • Thích hợp với các nhà máy, dây chuyền sản xuất nếu ngừng lò đột xuất sẽ gây tổn thất lớn đến sản lượng và doanh thu.

Lợi ích của khách hàng:

 • Thiết bị luôn hoạt động tốt và kéo dài thời gian sử dụng
 • Không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
 • Phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời
 • Dự báo và ngăn ngừa lỗi trong tương lai gần
 • Tiết kiệm được năng lượng
 • Bảo vệ môi trường
 • Tiết kiệm được chi phí đầu tư thiết bị mới
 • Xác định được chi phí bảo trì, bảo dưỡng trong năm.

Phương án thực hiện:

 • Lập kế hoạch bảo trì (theo kế hoạch sản xuất của khách hàng): 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.
 • Lập danh sách các thiết bị, phụ tùng phải thay thế định kỳ
 • Lên kế hoạch: báo cáo kiểm tra môi trường định kỳ
 • Lập kế hoạch kiểm định, bảo trì bảo dưỡng.
 • Lập và lưu trữ báo cáo sau mỗi lần bảo trì
 • Đề xuất bảo trì cải tiến nâng hiệu suất.
 • Đào tạo nhân viên vận hành.

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

0919 595 151